Del

*** OBS: Når der indsættes udtalelser fra personer på en hjemmeside, skal man ifølge Google-Adwords politik medtage en synlig ansvarsfraskrivelse med oplysning om, at der ikke er garanti for bestemte resultater, og at resultaterne kan variere. Det være hermed gjort.

Artikel af Læge Carsten Vagn-Hansen om energimedicin

Artikel af Dr. Wolfgang Dieter Kessler med termografifotos der viser patientens tilstand før og efter Ondamed Biofeedback behandling